LEASING OPERACYJNY VS. FINANSOWY

Kryterium

Leasing operacyjny

Leasing finansowy

Amortyzacja

obowiązek leasingodawcy

obowiązek leasingobiorcy

Okres trwania umowy

dłuższy niż 40% czasu      amortyzacji przedmiotu leasingu

powyżej 12 miesięcy

Koszty uzyskania przychodu

korzystający zalicza do kosztów raty netto oraz opłatę wstępną

korzystający zalicza do kosztów część odsetkową rat leasingowych oraz amortyzację

Podatek VAT

doliczany do rat leasingowych

opłacony z góry, wraz z pierwszą ratą

Możliwość wykupu

zależna od stawki amortyzacji i okresu umowy

wraz z ostatnią ratą przedmiot staje się własnością korzystającego

POWRÓT DO AKTUALNOŚCI